Informatie

Informatie – sportblazer

De sportblazer wordt uitgegeven door de Stichting VOEVV; het overkoepelend orgaan van de gezamenlijke sportverenigingen in de regio Oosterhesselen. De sportblazer verschijnt 1x in de drie weken, 15x per jaar.

Artikelen kunt u inleveren vóór onderstaande data inleveren bij bij Erik Zwiers via sportblazer@hvz-vivendi.nl

Artikel inleveren vóór:

Uitgave Sportblazer:

 6 februari

 11 februari

 27 februari

 3 maart

 19 maart

 24 maart

 9 april

 14 april

 1 mei

 5 mei

 21 mei

 26 mei

 11 juni

16 juni

 27 augustus

1 september

 17 september

 22 september

 8 oktober

 13 oktober

 29 oktober

3 november

 19 november

 24 november

 10 december

 15 december