Organisatie

Bestuur

Voorzitter  Peter Vlas
Penningmeester (tijdelijk) Sjanoeke Kregel
Secretaris (aspirant) Laurien Tietema
Wedstrijdsecretariaat (aspirant) Judith Geugies
Lid (aspirant) Renske Mulder
Lid Vacant
Lid Vacant

Secretariaat:
Oude Steeg 7
7863 PE Gees
Tel nr: 06-836 761 00

Heeft u een vraag aan het bestuur of aan een commissie? Mail dan naar hvzvivendi@handbal.nl
Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Heeft u een vraag aan een vertrouwenspersoon? Mail dan naar vertrouwenspersoon@hvz-vivendi.nl (Renske Mulder)