Nieuwsbrief juni 2021

Woord van de voorzitter

Hierbij een verzoek van de kandidaat-voorzitter (ik moet nog worden benoemd tijdens komende ALV) aan alle individuele leden van HVZ-Vivendi.
Inmiddels lijkt het de goede kant op te gaan met corona en krijgen we langzaam onze vrijheden terug en kan er straks weer voluit gehandbald worden hetgeen een bijzonder prettig vooruitzicht is. Echter……..

We hebben gedurende corona nogal wat leden verloren hetgeen buitengewoon jammer is want willen we een gezonde vereniging blijven met teams in alle leeftijdscategorieën zodat talent vroegtijdig kan doorstromen en maximaal spelplezier voor eenieder individueel kan worden gewaarborgd.
Het bestuur neemt komende periode een aantal initiatieven om ledenwerving te stimuleren, denk hierbij aan clinics op school met NHV en buurtsportcoaches van de gemeente Coevorden.

Echter onze belangrijkste ambassadeurs zijn onze leden, wij allemaal dus en we kunnen helpen door in onze individuele sociale omgeving (vriendenkring, school, verjaardagen, familie, etc.) een positief en enthousiast verhaal te houden over het spelletje handbal en de vereniging HVZ-Vivendi en twijfelaars te stimuleren om zich aan te melden. Alsjeblieft neem dit verzoek te harte en ga er komende weken mee aan de slag om ons cluppie te helpen minimaal terug te komen op het leden niveau van voor corona maar liefst met nog beter resultaat…!
Volgende nieuwsbrief hoop ik positief resultaat te melden.

Weet alvast dat Paul, Henry en Albert ook volgend seizoen als trainer aan HVZ-Vivendi verbonden blijven!!! Drie uitstekend gekwalificeerde en ervaren trainers staan klaar naast de vrijwilligers voor de jongste jeugd om de spelvaardigheid van het donders leuke spelletje handbal aan te leren! Over naar jezelf om nieuwe leden mee te brengen!

Vriendelijke handbalgroeten,
Sjeng

Nieuwe sleutelbeheerder

Bij HVZ-Vivendi hebben wij al járen onze sleutels netjes en veilig opgeborgen bij Frits en Janet Knuppe. Na vele jaren houden ze ermee op, we willen Frits en Janet heel erg bedanken voor alle jaren van veilig opbergen van onze sleutels en de flexibiliteit! Het sleutelbeheer steekt zijn weg over en gaat naar Kimberly Lensing. Wanneer je een sleutel van de zaal of kantine nodig bent kan je deze bij haar ophalen. Het verzoek van Kimberly om altijd tijdig een appje (0624411954) te sturen, zodat ze de sleutels kan klaar leggen of er rekening mee kan houden dat ze worden opgehaald.

Nieuws vanuit de commissies

De Technische Commissie is op dit moment al druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Dit seizoen is zo goed als ten einde gekomen op een enigszins gekke manier, toch moet er vooruit gekeken worden. Hiervoor zijn ze al druk bezig met de nieuwe teamindelingen en trainingstijden voor het komende seizoen. Zodra deze rond zijn zullen deze worden gepubliceerd en gedeeld met jullie als leden.

Daarnaast is de Activiteiten Commissie druk bezig om toch nog een leuke afsluiting van het huidige seizoen te organiseren die zal plaats vinden op 1 juli.

Trainingen Midweek

De recreanten zijn hun trainingen ook weer begonnen. Ze krijgen intensieve circuit training van Team Flink uit Aalden, en zijn op weg om de conditie weer op pijl te krijgen. Het is fijn om deze hardwerkende dames weer met een lach en veel fanatisme in de zaal te zien! Hieronder een kleine impressie.

Coronamaatregelen

Zoals misschien velen gelezen hebben mag er officieel weer gedoucht worden na het binnen sporten.

Toch heeft HVZ-Vivendi ervoor gekozen om dit tot de zomerstop nog uit te stellen, zo nemen we nog alle zekerheid en hoeven we niet extra regels binnen te hanteren. De trainingen zijn nog maar een paar weken. We hopen op jullie begrip hiervoor! Verder worden de coronaregels van het NHV gevolgd, die zijn te lezen op; https://www.handbal.nl/update_coronavirus_en_handbal/

Vacante functies bestuur

Wij als bestuur van HVZ-Vivendi zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste organisatoren die bereid zijn een substantiële inzet te bieden voor de vereniging. Het bestuur vergadert doorgaans 1 keer per maand (tijdens de Corona periode ligt dit aantal iets hoger uiteraard).
Vacante bestuursfuncties: wedstrijdsecretariaat, penningmeester en algemeen bestuurslid.

Als wedstrijdsecretariaat ben je verantwoordelijk voor het indelen van alle wedstrijden en het contact met de bond. Jouw taken zijn:

 • Beheer Sportlink (wedstrijden inplannen);
 • Contact met de bond;
 • Aanspreekpunt binnen de vereniging over wedstrijdzaken;
 • Coördinatie van oefenwedstrijden/toernooien (e-mails doorsturen naar teammanagers en/of coaches en overzicht bijhouden van de te spelen oefenwedstrijden en toernooien);
 • Zaalhuur aanvragen wedstrijden.

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de vereniging. Jouw taken zijn:

 • Innen van contributie
 • Verrichten van betalingen,
 • Financiële administratie voeren,
 • Beoordelen van de financiële situatie en hier terugkoppeling over geven tijdens (bestuurs)vergaderingen,
 • Opstellen van de begroting en de staat van baten en lasten (indien gewenst is ondersteuning hierbij mogelijk). Of (in samenspraak met het bestuur)

Als algemeen bestuurslid ondersteun je de overige bestuursleden. De invulling van jouw rol binnen het bestuur is grotendeels afhankelijk van wat je zelf graag wil doen.
We zouden als bestuur ook enorm geholpen zijn als iemand slechts enkele vaste taken van ons overneem, bijvoorbeeld:

 • Zaalhuur bijhouden en aanvragen,
 • Contactpersoon VOEVV
 • AVG-coördinator

Liever geen (volledige) bestuursfunctie verrichten maar wil je wel je steentje bijdragen bij de vereniging? Neem contact met ons op, en dan kunnen we samen kijken naar een leuke en geschikte taak voor jou/ jullie. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en vele handen maken licht werk!
Mogelijke taken zijn:

 • Deelnemen aan één van de commissies
 • Technische commissie
 • Activiteiten commissie
 • Actiecommissie
 • Sponsorcommissie
 • PR/Communicatie commissie
 • Kledingcommissie
 • Organisatie (eigen) toernooien
 • Scheidsrechters opleiden
 • Beheer en aanschaf materiaal

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen jullie altijd contact met ons opnemen. Dit kan doormiddel van een mail naar hvzvivendi@handbal.nl