Coronabeleid

Inleiding
De zaalcompetitie gaat van start en daar zijn we ontzettend blij mee. De nieuwe werkelijkheid met Coronavirus COVID-19 is er één met meer regels en voorzorgsmaatregelen dan we gewend waren.

We begrijpen dat niet iedereen dit met hetzelfde enthousiasme zal lezen, maar je snapt vast dat het belangrijk is op de hoogte te zijn van de wandelroutes, regels rondom afstand houden, desinfectie, omgang met tegenstanders en scheidsrechters, plaatsing van het publiek en gedrag van publiek.

Kijk wat voor jou van toepassing is. Bespreek het ook met je teamgenoten, je trainer, als ouders / begeleiders onderling, zodat je snapt hoe we de dingen bij HVZ-Vivendi geregeld hebben.

Natuurlijk zijn er punten waar je vraagtekens achter zult zetten. En natuurlijk zijn er punten die bij andere verenigingen anders georganiseerd zijn. Weet wel dat we de regels met uiterste zorg en aandacht gemaakt hebben. Het beleid en protocollen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Handbal Verbond (NHV), NOC*NSF en de algemene richtlijnen van het RIVM, en dan gericht tot onze Sporthal de Goorn in Oosterhesselen.

Weet dat iedereen die zich inzet voor de vereniging dit vrijwillig doet en met de beste intenties. We willen niet dat er een gespannen sfeer hangt. HVZ-Vivendi is juist zo’n omgeving waar iedereen welkom is! Dus mocht je iemand de regels niet helemaal zien volgen, vergeten zijn handen te desinfecteren of net iets te dichtbij komen staan, spreek de ander aan. Doe het vriendelijk, met een beetje humor en op een rustige manier. En mocht je ideeën hebben ter verbetering, tips voor ons, dan horen we die graag!

Sportieve groet, 

Bestuur HVZ-Vivendi

Corona-Coordinator
Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een Corona-coördinator in de sporthal aanwezig te hebben om de richtlijnen te waarborgen. 

Peter Vlas, de voorzitter van het bestuur, is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot corona, hij is tevens de Corona-coördinator binnen de vereniging. Hij draagt zorg voor de organisatie, de uitvoering en de handhaving van het beleid. Voor de praktische uitvoering zijn de taken gedelegeerd aan diverse functionarissen, zoals trainers, teammanagers, scheidsrechters, ordedienst en kantinedienst.

Het beleid wordt geëvalueerd, en op basis van praktijkervaringen of in navolging van het landelijk beleid, bijgesteld en gecommuniceerd.

Voor alles geldt:

 “gezond verstand gebruiken staat voorop!”

“Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag”

Algemene uitgangspunten

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een corona-besmetting.
 • Schud geen handen!
 • Was regelmatig je handen. Zorg eventueel voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiëne middelen. 
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit.

De 1,5-meter afstandsregel

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
 • Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Aankomst in de sporthal

 • Schud geen handen!
 • Bij de ingang van de sporthal staat een tafel met desinfectiemateriaal, een temperatuurmeter en een algemene vragenlijst. Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sporthal, meet je temperatuur met de contactloos infrarood meter en stel jezelf de vragen op de algemene vragenlijst. Op deze manier zorgen wij ervoor dat niemand met klachten (ook al had je dit zelf niet in de gaten) de zaal binnen komt. In verband met de AVG wordt de temperatuur alleen afgelezen ter controle, het wordt niet geregistreerd in een systeem en/of opgeslagen.
 • Het advies is om zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal te komen en thuis te douchen.

Gedrag in de kleedkamer

 • Bij binnenkomst in de sporthal hangt er een indeling van de kleedkamers (voor trainingen en wedstrijden). Alle senioren teams hebben de beschikking over twee kleedkamers. 
 • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
 • Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden. Dit houdt in dat er slechts 6 personen tegelijk kunnen douchen.
 • Bij de kinderen zijn max. 2 begeleiders en/of ouders aanwezig om te helpen met omkleden. 
 • Voor de senioren geldt doorgaans dat de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben. Het advies is daarom om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte is om de 1,5 meter afstand te waarborgen, bijvoorbeeld op het speelveld. 

Voor de wedstrijd

 • Uitvoeren van spelerspascontrole
  • Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de spelerspascontrole zal plaats vinden.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Warming-up
  • Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

Betreden speelveld en begroeting

 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Het advies is om alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn tijdens de begroeting en geen kinderen, vlaggendragers e.d. bij de line-up of begroeting te betrekken. Er zal dus voorlopig geen pupil van de week aanwezig zijn. 

Gedrag op het speelveld en van het publiek

 • Het is verboden om in de sporthal in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.

Wedstrijdtafel (ordedienst)

 • Tijdens de ordedienst dienen de vrijwilligers ook 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Indien de vrijwilligers aan beide uiteinden van de ordedienst tafel plaatsnemen, kan er voldoende afstand worden bewaard.
 • Zorg ervoor dat er altijd desinfectiespray en een keukenrol aanwezig is bij de wedstrijdtafel.

Wisselbank en wisselzone

 • Op de wisselbank en in de wisselzone zoveel mogelijk afstand te bewaren.
 • Tijdens wedstrijden dienen 3 (wissel)banken per team beschikbaar te zijn, zodat voldoende afstand kan worden bewaard. 

Tijdens de wedstrijd

 • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
 • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
 • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
 • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
 • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

Rust / pauze

 • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen. Wanneer teams toch willen wisselen van speelhelft tijdens de rust, adviseren wij om de wisselbanken te desinfecteren tijdens de rust.

Na de wedstrijd

 • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. Tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

Ventilatie

 • tijdens trainingen zoveel mogelijk de nooduitgangen in de zaal openzetten voor ventilatie (in ieder geval de nooduitgang bij de materialen).
 • tijdens wedstrijden in de zaal, de nooduitgang openzetten bij de materialen en boven de nooduitgang deuren bij de tribune en in de kantine open zetten (mits het weer dit toelaat).

Tribune en kantine

 • Vanaf 29 september 18:00 uur is publiek drie weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
 • Vanaf 29 september 18:00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht.
 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
 • Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. Indien de reistijd van en naar de sporthal langer is dan 45 minuten wordt er door ons een uitzondering gemaakt, deze ouders vallen onder de norm voor de tegenpartij en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 
 • Voor de tribune geldt een maximum aantal van 22 personen. Er zijn alleen zitplaatsen beschikbaar, het is niet toegestaan om te staan voor de tribune.
 • Bij de ingang van de sporthal staat een tafel met desinfectiemateriaal, een temperatuurmeter en een algemene vragenlijst. De zitplaatsen zijn duidelijk aangemerkt. Het is ieder zijn verantwoordelijkheid om de veiligheidsregels na te leven. 
 • Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, zij tellen als toeschouwer, tenzij ze de locatie verlaten.
 • In de sporthal is een duidelijke routing (naar  zitplaatsen, toiletten, tribune) zichtbaar, zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden.

Binnen toernooien, uitwedstrijden of andere handbalactiviteiten

 • Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoermiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere handbal activiteiten. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Iedereen van 13 jaar en ouder dient ervoor te zorgen zelf een mondkapje bij zich te hebben bij uitwedstrijden.

Activiteiten en evenementen
Activiteiten en (kleine) evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij geldt dat de basisregels voor iedereen in acht genomen moeten worden. Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten, met de anderhalve meter afstand houden als verplichte regel. 

Voor de sportbeoefening geldt een maximum aan de samenkomst van personen, namelijk 30 personen binnen en 40 personen buiten. Vanaf 29 september 18:00 uur mag daarbij geen publiek meer aanwezig zijn.

Bijlagen:

Protocol ordedienst

Protocol trainers, coaches en teammanagers

Protocol tegenstanders

Vragenlijst gezondheidscheck bezoekers

Instructie infrarood thermometer

Bronvermelding:

Protocol van NHV 

Algemene richtlijnen en protocol verantwoord sporten van NOC*NSF 

Coronavirus en sport: veel gestelde vragen van NOC*NSF

Algemene richtlijnen van het RIVM

Veel gestelde vragen over het coronavirus en sport van Rijksoverheid